a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us
 

Bara ödekyrka på Gotland

Bara ödekyrka på Gotland.

Historia från ovan.

Bara kyrka byggdes på 1200-talet och var en gång församlingskyrka i Bara, men på 1500-talet började byggnaden förfalla och den övergavs helt på 1600-talet. Rester av dopfunten finns kvar och kyrkogården används ännu idag som begravningsplats.