a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us
 

Gothems kyrka

Gothems kyrka

En titt på en gotländsk kyrka.
Kyrkan i Gothem är en av de största och mest sevärda på Gotland. De äldsta delarna är från 1200-talets början. Tornet påbörjades vid 1200-talets slut och fullbordades i mitten av 1300-talet. Tornet mäter 47 meter och är näst högst av landsbygdens kyrkor. Det var tidigare ca. 5 meter högre än nuvarande torn men förstördes i mitten av 1800-talet till följd av ett åsknedslag. I tornet hänger 
landsbygdens största klocka och endast Visby domkyrkas två storklockor är större. Utländska klockexperter anser att kyrkklockan i Gothem som är gjuten år 1374, har den förnämligaste och skönaste klangen bland alla medeltidsklockorna i Europa.