a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us
 

Kaverin

KAVERIN

Ung i skärgården.

Kaverin” betyder kompisar på finska men ordet används även i finlandssvenskan som talas i större delen av Åbolands skärgård. Mikaela och Elin är två kompisar i 13 års åldern som bor på en ö som heter Vänö långt ut i Åbolands skärgård. Där har vuxit upp tillsammans som de enda fast boende barn på ön. Mikaelas pappa är också uppvuxen på Vänö och har tidigare försörjt sig som fiskare medan Mikaelas mamma är inflyttad på Vänö, där hon driver en caférörelse. Elins föräldrar är också inflyttade på Vänö. Elins pappa kör taxibåt och hennes mamma är skärgårdsguide. Gemensamt för föräldrarna i båda familjerna är att man kämpar för att bo kvar i skärgården. Man arbetar också med att bevara öns kulturhistoria genom en kulturförening, ”Vänö vänner” och har med hjälp av EU-bidrag restaurerat en lada som nu utgör öns kulturhus där man anordnar hemslöjdskurser, dans och som även utgör öns lokala kulturmuseum. Att föräldrarna till Mikaela och Elin har en stark vilja att bo kvar i skärgården råder ingen tvivel. Men hur är det med ungdomarna själva? I Filmen ”Kaverin” berättar flickorna själva om sitt liv på ön och om sina tankar om framtiden. Är dom en del av framtidens skärgårdsbor?

Filmen har visats i svensk TV vid två tillfällen.