a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us
 

Love peace and the American history hem

Love,peace and the American history.

Reeanactment in Sweden.

Peter Gustavsson började arbeta på Björneborgs Jernverk 1969. Arbetets söner berättar om Peters sista veckor på järnverket som var hans arbetsplats i 46 år. Peters farfar Erik började på järnverket 1916 och arbetade där i 42 år. Fadern Henry var bara 14 år när han fick jobb på järnverket 1928 och blev kvar i 51 år. Således har tre generationer Gustavsson samlat på sig 99 arbetsår på samma arbetsplats. På 1970-talet jobbade Peter och Henry tillsammans vid var sin svarv. Peter 63 och Henry 101 år, ger i filmen sin syn på de många arbetsåren i en tung verkstadsindustri. Björneborgs Jernverk är ett av världens äldsta järnverk. Grundades 1656 vid Visman med en hammarsmedja. Kring bruket som länge bestod av två stångjärnshamrar byggdes samhället Björneborg. 1992 gick järnverket i konkurs och togs då över av ett norskt företag och bytte namn till Scana Steel Björneborg AB. Längd: 18,37 minuter. Produktionsår: 2016.